top of page

Personvern og retningslinjer

Her finner du dokumentasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger og sikrer at våre forretningsprosesser er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi er forpliktet til å beskytte ditt personvern og opprettholde et høyt nivå av åpenhet. Last ned våre retningslinjer og personvernerklæringer for å få en detaljert oversikt over våre rutiner og tiltak.

bottom of page